Kinderen van de overkant

Vandaag mag ik de expositie ’10 years after’ van Heidi Wallheimer, in Het Oude Raadhuis van Aalsmeer openen. Toen we in 2004 in Westwijk kwamen wonen was Heidi onze overbuurvrouw. Ze vroeg of ze onze dochters mocht fotograferen voor een kunstproject. Een paar weken later hing het resultaat onder de titel: ‘Kinderen van de overkant’, in… Lees Meer

Jongeren in bejaardenhuis Olmenhof

Het oude bejaardenhuis de Olmenhof in de wijk Groenelaan wordt opgeknapt voor jongerenhuisvesting. Goed nieuws. Vorig jaar was ik zeer teleurgesteld in de eigenaar Woonzorg Nederland dat ze het pand zo lieten verloederen. Gelukkig gaan ze er nu echt mee aan de slag en daar ben ik blij mee, voor de buurt en Amstelveen.  En… Lees Meer

Nooit meer een zomerstop

Soms geloof je je oren niet. Een tijdje geleden meldde een leerplichtambtenaar mij dat ze geen proces-verbaal meer in konden sturen naar het Openbaar Ministerie (OM) vanwege een zomerstop. En dat terwijl de schoolvakantie nog moest beginnen. In Amstelveen hebben we de afgelopen jaren fors geïnvesteerd om te zorgen dat jonge kinderen naar school gaan… Lees Meer

Extra stageplekken voor jongeren bij de gemeente

Voor vijf jongeren van het MBO-college Amstelland gaan we stageplekken regelen. Dit is gisteren besloten in het college van B&W. Ook was ik te gast bij hun leerplichtspreekuur. Leerlingen worden aangesproken als ze veel afwezig zijn. Een goede zaak, zo proberen we schooluitval te voorkomen. RTV-Amstelveen maakte onderstaande reportage hierover:

Jongerenwerk maakt verschil

Het Amstelveens Jongeren- en Tienerwerk maken verschil. Dit was te merken op het derde ‘Senders Voetbaltoernooi’ afgelopen zaterdag. Vorig jaar was fantastisch, dit jaar was nog weer beter. Jongeren uit heel Amstelveen organiseerden een fantastisch toernooi zonder toestanden. Nog maar een paar geleden was het echt anders in Amstelveen. Overlastcijfers waren hoog en de sfeer op… Lees Meer

Vleermuizen versus Veiligheid en Onderwijs

Door het slopen van de oude Maarten Luther Kingschool pleeg ik vandaag een economisch delict. Waarom doe ik dat? Omdat in de school twee vleermuizen zitten. Als je het gebouw wilt slopen dan moet je van de Flora- en faunawet een ontheffing aanvragen bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken. Het schijnt een… Lees Meer