Principe

Deze week heb ik per brief aan accountant PricewaterhouseCoopers (PwC) gevraagd om een ingediende rekening voor meerwerk in te trekken. De reden is dat zij eerder en scherper hadden moeten toezien op het inkoopproces. Nu kwamen misstanden aan het licht door onze eigen gemeentelijke controller in plaats van PwC. Om dan vervolgens een rekening voor meerwerk te… Lees Meer