Hieronder brieven aan de gemeenteraad over verschillende onderwerpen. Deze zijn in principe ook te vinden op Amstelveen.nl. Door ze hier ook te plaatsen zijn ze overal te vinden.

2017-22-12 Brief over de stand van zaken bij de witte ULO aan de Savornin Lohmanlaan. Op 2017-22-8 heb ik een bouwstop opgelegd omdat ze zonder vergunning aan de slag waren gegaan.
Raadsbrief laatste stand van zaken omgevingsvergunning Savornin Lohmanlaan

2017-20-12 Brief aan de Vereniging Historisch Amstelveen over het gebouw aan de Randwijcklaan 13. Het gebouw heeft historische waarde, zie het bijgevoegde rapport bij de brief. Helaas is dit nooit vastgelegd in een bestemmingsplan of op de monumentenlijst. Nu probeer ik het gebouw te behouden voor Amstelveen, de uitkomst is onzeker. Met de vereniging wil ik kijken of we situaties als dit kunnen voorkomen.
Raadsbrief Randwijcklaan 13 Vereniging Historisch Amstelveen

2017-11-12 Brief over de stand van zaken transformatie van het oude KPMG-kantoor naar woningen. Lang was dit pand het symbool van leegstand gelukkig gaat dit nu veranderen.
Raadsbrief Transformatie KPMG/De Bovenlanden