Hieronder brieven aan de gemeenteraad over verschillende onderwerpen. Deze zijn in principe ook te vinden op Amstelveen.nl. Omdat het soms even duurt voordat ze te vinden zijn op de gemeentesite, plaats ik ze vanaf nu (11-11-2022) ook weer op deze site. Zo zijn ze altijd te vinden voor Amstelveners en media.

Denksportcentrum Amstelveen
2023-3-1 In 2022 hebben we besloten (lees HIER) dat een denksportcentrum niet doorgaat. Niet alleen omdat het centrum 2 miljoen euro zou kosten, maar ook omdat er op de jaarlijkse exploitatie een halve ton tekort zou zijn. Bovendien subsidiëren we als gemeente wijkcentra zodat de schaakclub of bridgers daar terecht kunnen. Dit tot teleurstelling van de initiatiefnemer de heer Marcel Mock. Na een gesprek, briefwisselingen en berichten aan media en gemeenteraad heeft hij ook een Woo-verzoek ingediend:  Zie HIER het verzoek, en HIER en HIER onze reactie. De informatie is ook te vinden op Amstelveen.nl; lees HIER.

Bussluis Bovenkerk
2022-11-11 Brief over de rechtszaak tegen de besluitvorming over de bussluis in Bovenkerk. De gemeente heeft de zaak verloren en moet een nieuw verkeersbesluit nemen. Dat gaan we doen. Belangrijkste uitgangspunt is de verkeersveiligheid. Raadsbrief beroep bussluis Bovenkerk en zie HIER voor de uitspraak.

2017-22-12 Brief over de stand van zaken bij de witte ULO aan de Savornin Lohmanlaan. Op 2017-22-8 heb ik een bouwstop opgelegd omdat ze zonder vergunning aan de slag waren gegaan.
Raadsbrief laatste stand van zaken omgevingsvergunning Savornin Lohmanlaan

Randwijcklaan 13, De sjoel Amstelveen
2017-20-12 Brief aan de Vereniging Historisch Amstelveen over het gebouw aan de Randwijcklaan 13. Het gebouw heeft historische waarde, zie het bijgevoegde rapport bij de brief. Helaas is dit nooit vastgelegd in een bestemmingsplan of op de monumentenlijst. Nu probeer ik het gebouw te behouden voor Amstelveen, de uitkomst is onzeker. Met de vereniging wil ik kijken of we situaties als dit kunnen voorkomen.
Raadsbrief Randwijcklaan 13 Vereniging Historisch Amstelveen
Het is gelukt, de kleine sjoel is behouden voor Amstelveen: lees HIER.

2017-11-12 Brief over de stand van zaken transformatie van het oude KPMG-kantoor naar woningen. Lang was dit pand het symbool van leegstand gelukkig gaat dit nu veranderen.
Raadsbrief Transformatie KPMG/De Bovenlanden