Blijft KPN langs de kant staan in Nederland?

Een bekende theorie om criminaliteit en verloedering tegen te gaan is de broken windows theory. Normen en regels hebben veel invloed op gedrag, mits je zorgt dat de normen en regels worden ondersteund door de omgevingskwaliteit. Dit betekent, meteen optreden tegen vernielingen, graffiti en afval. Achterstandsbuurt Zeker in minder economische tijden met leegstaande gebouwen is het… Lees Meer