Verschillende updates onderaan de pagina
Door het slopen van de oude Maarten Luther Kingschool (inmiddels omgedoopt tot Kindercampus King School) pleeg ik vandaag een economisch delict. Waarom doe ik dat? Omdat ik 300 kinderen belangrijker vind dan 2 vleermuizen.

Flora en faunawet
Als je een gebouw wilt slopen dan moet je van de Flora- en faunawet een ontheffing aanvragen bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken. Er schijnt een spoedontheffing te zijn die zestien weken duurt.

Daar kunnen we nu niet op wachten. Het gebouw is namelijk mikpunt geworden van vernielingen en verloedering. Zo zijn ruiten ingegooid en het gevaar van brandstichting, zoals gisteren in Amsterdam, is groot.

Onveilige situatie
Ook komt de planning voor de nieuwe school in gevaar waardoor 300 kinderen nog langer in noodgebouwen moeten zitten. Dit is onacceptabel. Alles afwegende vind ik het belang van het snel beëindigen van een onveilige situatie en het spoedig realiseren van een nieuwe school boven het belang gaat van de bescherming van een beschermde diersoort.

2013-MLK-herbert raat
2013-MLK-herbert raat

Daarom is er nu opdracht gegeven om het gebouw te slopen waardoor er een economisch delict gepleegd wordt. krijgen we veel steun van ouders van de school zoals Muriel Bos van de Medezeggenschapsraad.

Vleermuiskasten
De directeur Francesca Deenik van de Maarten Luther Kingschool staan achter de beslissing. We hebben het sloopbedrijf gevraagd zo behoedzaam mogelijk te werk te gaan om de vleermuizen te laten uitvliegen. Ook hebben we vleermuiskasten op laten hangen aan het gymnastieklokaal. Daarbij komen er in Amstelveen extra kasten op gemeentelijke gebouwen. We doen er alles aan om ook de vleermuizen de ruimte te geven.

Zie over dit onderwerp: AmstelveenBlog, Amstelveen Dichtbij; AmstelveenWeb; AmstelveenDichtbij; een item van AT5 en alle updates hieronder:

Update: 17-7-2013: De partij voor de dieren Amsterdam is een actie begonnen tegen onze beslissing om veiligheid en de belangen van 300 kinderen boven 2 vleermuizen te stellen.

2013-mlk sloop
2013-mlk sloop

UPDATE 19-7-2013: Ministerie van Economische Zaken legt de sloop stil. Dit is een eenzijdige benadering vanuit het belang van vleermuizen. Veiligheid van omwonenden, ondernemers en 300 kinderen die een nieuwe school nodig hebben zijn kennelijk van ondergeschikt  belang voor hen.

Als volgende week blijkt dat het nog veel langer gaat duren dan gaan we naar de rechter.

Update: 6-8-2013: Goed nieuws. We zijn er uit met het ministerie en kunnen door met de sloop. Zo heeft het allemaal zin gehad en komt er een einde aan een onveilige situatie en is de school op tijd klaar (als alles meezit). 

Ik vraag me wel af of je tegenwoordig in Nederland niet beter een vleermuis kunt zijn, dan bijvoorbeeld een hulpbehoevende oudere. Voor vleermuizen kan  kennelijk alles in Den Haag. De verhoudingen zijn zoek. Zie hierover: AmstelveenBlogAmstelveenWeb

Update: 6 februari 2014. Het is gelukt we kunnen bouwen zie: AmstelveenWeb, AmstelveenBlog, AmstelveenDichtbij,

2013-MLK Amstelveen Herbert raat Francesca deenik
2013-MLK Amstelveen Herbert Raat Francesca Deenik-er kan weer gewerkt worden b

Zie ook hierover: De Telegraaf; AmstelveenWeb en de informatie aan de gemeenteraad. Het Parool; AmstelveenBlog; De VVD Amstelveen; AT5 28-8; Binnenlands BestuurHet Parool; AmstelveenDichtbij.

Voor een overzicht van de vele artikelen over dit onderwerp zie hieronder:

2013-8-6 Het Parool; Herbert Raat vleermuizen Amstelveen
2013-8-6 Het Parool; Herbert Raat vleermuizen Amstelveen
2013-17-7 AmstelveenBlog.nl vleermuizen Amstelveen Rein Schurink, Bartho Boer en Herbert Raat
2013-17-7 AmstelveenBlog.nl vleermuizen Amstelveen Rein Schurink, Bartho Boer en Herbert Raat
2013-9-7 Telegraaf over vleermuizen Amstelveen
2013-9-7 Telegraaf; Herbert Raat over vleermuizen Amstelveen
2013-19-7; NHNieuws; Herbert Raat over heb belang van vleermuizen versus veiligheid van kinderen

2013-31-7 Het Parool over vleermuizen Amstelveen
2013-31-7 Het Parool; Herbert Raat over vleermuizen in school Amstelveen
2014-7-2; AmstelveenDichtbij: Herbert Raat over de eerste paal voor Maarten Luther King-school, ondanks vleermuizen. De school is omgedoopt tot de Kindercampus King School

60 reacties op ‘Vleermuizen versus Veiligheid en Onderwijs

 1. Geachte Heer Raat, uit de foto op Uw weblog blijkt al dat U geen dierenliefhebber bent en dit een gechikte foto acht. Een wet bestaat niet voor niets, daar ligt iets aan ten grondslag. U heeft zich gewoon aan de wet te houden en aan de te volgen procedure. De vleermuizen worden beschermd met een rede. Stop de sloop en plaats een meer sympatieke foto op uw weblog!

 2. Geachte heer Raat,

  Zoals u zelf al aangeeft pleegt u door het slopen van de school een economisch delict. Wij als burgers kunnen niet zelfstandig een afweging maken een wet te negeren als wij menen dat andere (economische) belangen voor ons of onze omgeving meer prioriteit verdienen. Doorgaans worden wij beboet of moeten wij ons minstens tegenover een rechter verantwoorden en veelal zal dat vervelende consequenties tot gevolg hebben. Dan nog niet te spreken over de ellendige consequenties die het kan hebben als je, vanwege een zeer goede reden, een termijn overschrijdt om bezwaar ergens tegen in te dienen en je ook maar moet afwachten of dat uiteindelijk door een bezwaarafdeling danwel een rechtbank wordt geaccepteerd.

  In principe is dat ook begrijpelijk want het zou wat worden als iedereen maar zelf ging bepalen wanneer deze wet wel of niet op hem/haar of zijn/haar situatie van toepassing was.

  Daarom is het ongelooflijk dat u als politicus, een vertegenwoordiger van de (gemeentelijke) overheid, dat wel meent te kunnen doen. U zou juist het goede voorbeeld moeten geven en als u het inderdaad een kwalijke zaak vindt dat een aanvraag voor een spoedontheffing zestien weken duurt dan lijkt het mij een taak voor een politicus zich ervoor in te spannen dat dergelijke procedures veranderd/aangepast worden zodat de in uw ogen onwenselijke situatie zich in de toekomst niet meer kan voordoen.

  Los daarvan zie ik niet in wat er zo heel kwalijk is aan het feit dat kinderen nog wat langer in noodgebouwen les krijgen. Doorgaans zijn dat ook heel acceptabele gebouwen. Dat u hoogstwaarschijnlijk weinig op heeft met dierenwelzijn blijkt inderdaad mijns inziens aan de foto op uw weblog. Echter wat het meest schokkende in dit verhaal is, is het feit dat een politicus op basis van (partij)politieke argumenten een wet meent te kunnen negeren. De Flora- en Fauna wet is er niet voor niets, een wet komt niet zomaar tot stand, en dient ook gerespecteerd te worden. De argumenten die u verder aanvoert, namelijk dat leegstaande gebouwen leiden tot verloedering (ruiten ingooien en de mogelijkheid van brandstichting); wel, als het de overheid blijkbaar aan andere middelen ontbreekt om hier iets aan te doen dan lijkt me ook daar een taak voor een politicus weggelegd. Er staan meer gebouwen langere tijd leeg in Amsterdam en wanneer daar toevallig nog geen vaste bestemming voor is gevonden en er dus geen andere partij en economisch belang bij betrokken is lijkt de overheid daar ook niet altijd zo’n haast te hebben een gebouw te slopen.

  Ik zou u dus willen verzoeken u aan de wet te houden, precies zoals alle andere Nederlanders, of ze nu burger of politicus zijn.

  Met vriendelijke groet,

  Daniëlle Robben

   1. 100% mee eens en heel goed verwoord. Ook een wethouder moet zich aan de wet houden, net als wij. Bovendien gaat het niet om 2 vleermuizen, maar om 2 beschermde vleermuizen. Beschermd door de Nederlandse Flora- en Faunawet. Geachte heer Raat, ik zou me rot schamen als ik u was.

 3. Als ouder van twee kinderen op de MLK wil ik laten weten dat ik de plannen om te slopen van harte ondersteun! Onze kinderen spelen op het schoolplein waarop een gevaarlijke bouwval staat. Ik vind het onbegrijpelijk dat er mensen zijn die het welzijn van twee vleermuizen belangrijker vinden dan de veiligheid van onze kinderen!

  1. Waarom Altijd de mensen boven de dieren stellen?. Dat vind ik onbegrijpelijk! Mensen moeten eens meer nadenken. Dieren doen alles uit instinct en de MENS MOEDWILLIG!! denk daar eens over na. Welzijn van de dieren is broodnodig!! Overal ter wereld! Als ouder moet je de kinderen eens bijbrengen over het dierenleed hier op deze planeet! Mensen planten zich maar voort en dieren worden afgeschoten als ze met teveel zijn. Ik zou zeggen: begin eens bij de mens om die populatie eens terug te dringen! Word hoog tijd want ze verzieken deze planeet!!

  2. Uw kinderen hebben ook zeker belang bij het voortbestaan van een zeldzaam soort vleermuis. Verstandig als u uw kinderen op een voor kinderen niet veilige plek dan ook niet laat spelen, lijkt me logisch. En ook een WEThouder heeft zich ten alle tijden aan de WET te houden.

  3. De gemeente dient er uiteraard zorg voor te dragen dat kinderen zich niet in het te slopen gebouw begeven. Lijkt me ook een goed leermoment: hier is het gevaarlijk dus wegbljven. En vervolgens even uitleggen dat er in dit gebouw dieren leven. Zullen weinig kinderen zijn die dan niet snappen dat die dieren ook ergens moeten wonen. Nu de ouders nog. Echt beste mensen: de aarde draait niet alleen om onze eigen soort!

 4. Heel apart dat de F&F wet willens en wetens overtreden wordt. Ipv de procedures achterlijk te vinden is een cursus timemanagement en planning misschien wat voor u?

 5. Beste Muriel, begrijp ik uit uw reactie nu werkelijk dat u (en in dat geval ook de school) uw kinderen laat spelen op een schoolplein waar zoals u zegt een gevaarlijke bouwval staat? Indien het hier inderdaad een gevaarlijke bouwval zou betreffen én de veiligheid van uw kinderen daadwerkelijk in het geding zou zijn dan lijkt mij dat u aan uw verantwoordelijkheden als ouder in hoge mate voorbijschiet. In dat geval bent ú degene die de veiligheid van uw kinderen niet zo serieus neemt.
  Of begrijp ik het verkeerd en bedoelt u niet te zeggen dat de bouwval gevaarlijk is of dat uw kinderen in de (te dichte) nabijheid van een gevaarlijke bouwval spelen?

  En beste mijnheer Raat, mogelijk is het inderdaad, zeker in uw positie, een idee te zorgen dat u tijdig op de hoogte bent van het reilen en zeilen van wetgeving in Nederland en u meer te verdiepen in andere mogelijkheden vóórdat u besluit een stap te zetten die niet nodig en wettelijk niet toegestaan is. In lijn met bovenstaande, wetgeving is er niet voor niets. Overigens, o.a. in het leven geroepen voor mensen die zich er niet aan wensen te conformeren, zoals u.

  Met vriendelijke groet,
  Esther

 6. Gelukkig handelt onze gemeente/ wethouder van onderwijs als er een onveilige situatie voor kinderen en bewoners ontstaat. Het oude pand van de MLK school staat op het schoolplein waar ook de tijdelijke opvang voor onze leerlingen van de groepen 1/2/3 nog gehuisvest is evenals de opvang van KR die gedurende de zomervakantie geopend is en op hetzelfde plein spelen. Het pand wordt zwaar bezocht en vernield, het glas ligt er aan alle kanten omheen. De kozijnen moeten met speciale behandeling verwijderd worden vanwege de asbest in de kit. Naast dit gevaar is het uiteraard ook zeer wenselijk voor het onderwijs aan onze leerlingen om zo snel mogelijk weer als 1 school te kunnen functioneren in een gebouw dat daar optimaal voor is toegerust. De vleermuizen worden nu gestimuleerd om uit te vliegen en een nieuwe plek te vinden. De school ondersteunt dan ook dit besluit van dhr. Raat. Francesca Deenik, dir. Martin Luther Kingschool

 7. Mijnheer Raat,
  De wet geldt voor iedereen, dus ook voor u. U stimuleert met uw voorbeeld crimineel gedrag en zou op staande voet ontslagen moeten worden.

  Beste Muriel,
  Als je kinderen straks onder de muggenbeten zitten en ontstekingen krijgen omdat ze er aan krabben, bedenk dan dat diezelfde vleermuizen, die nu omgebracht zijn en waar jij je blijkbaar ver boven verheven voelt, diezelfde muggen hadden kunnen opeten.

  Carolien

 8. Voorop gesteld dat wij vanzelfsprekend zorgvuldig met ons milieu, onze dierenhuishouding en “het je houden aan de wet” moeten omgaan. Maar wanneer je naar veel voorwerk moet vaststellen dat de wet het gezonde verstand in de weg staat moet je gewoon je “boerenverstand” gebruiken.
  Kinderen hebben natuurlijk en vanzelfsprekend voorrang op dieren. Kinderen komen van rechts in dit verkeerssysteem. Met alle milieu uitgaven waaronder o.a. dierenpassages over onze snelwegen en de totaal “vrije” lucht rond gebouwen geven wij onze vleermuizen de gelegenheid in mooiere locaties plaats te nemen. Lees net dat het met bijna al onze weidevogels voortreffelijk gaat. Ja soms moeten twee vleermuizen wijken voor een veel groter belang.
  Jammer maar waar toch !?

 9. Wat ik schandalig vind is dat Amstelwijs in september laat weten dat er geen asbest was aangetroffen, terwijl mw Deenik nu schrijft dat de kozijnen asbest bevatten. Hoe zit dat met de nood school aan Pandora. Zijn onze kinderen daar wel veilig?

 10. Schande dat u als wethouder zo welbewust de wet overtreedt. Dit is zeer slecht voorbeeldgedrag voor inwoners van onze gemeente. Hiermee wordt aan inwoners een vrijbrief gegeven om in strijd met de wet te handelen als er maar redenen aanwezig die een willekeurige belangengroep of individu goed uitkomen.

  1. deze man zou op STAANDE VOET, ontslagen moeten worden, als bestuurders van gemeenten NU óók al de wetten aan hun laars gaan lappen… Trouwens, de Burgermeester er achter aan !!! Die zit blijkbaar ook nogal te slapen als het om zijn medewerkers binnen zijn gemeente gaat!

 11. Wat is de volgende stap? Gaan de heren van de VVD bepalen welke wetten wel en welke niet geldig zijn als er andere zelfgekozen belangen prioriteit krijgen? Het is al triest genoeg dat de F&F wet het mogelijk maakt om een ontheffing te krijgen waardoor voor mensendoelen dieren altijd aan het kortste eind zullen trekken maar als men zo respectloos meent te moeten zijn lak aan de wetten en regels te hebben hoe kan er dan nog verwacht worden dat burgers hun volksvertegenwoordigers nog serieus nemen?
  Overigens ben ik van mening dat het een idiote gedachte is mensenbelangen telkens weer boven die van dieren te stellen. We leven hier met z’n allen op dezelfde planeet en hebben er even veel recht op om hier te zijn. Gezien het feit dat de mens de grootste vernieler is van alles van waarde hier op aarde lijkt het mij niet verkeerd om eens een andere denkwijze te gaan overwegen.

 12. Ik was al met stomheid geslagen door de flagrante bewuste wetsovertreding van de Raat maar Vervenne doet hier nog een schepje bovenop.
  De heren vinden dus dat een wetsovertreding in bepaalde gevallen gerechtvaardigd is.
  Alle aangedragen argumenten hiervoor zijn vanzelfsprekend totaal irrelevant. De wet is de wet en daar dient iedereen zich aan te houden, zelfs de heren uit de gemeenteraad.

  Me dunkt dat er aangifte tegen de Raat moet worden gedaan, bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen niet meer op deze heren moet worden gestemd en het lidmaatschap van de VVD moet worden opgezegd.

  rien

  p.s. De opmerking van Vervenne is in dit licht gezien overigens een grove belediging van de agrarische gemeenschap.

  rien

  1. Zo iemand, moet op staande voet ontslagen worden, niets meer en niets minder.
   Heeft iemand al eens aan Hart van Nederland gedacht??

 13. Eigenlijk zou zo’n wethouder die de wet aan z’n laars lapt gewoon moeten worden afgezet. Het heeft natuurlijk zijdelings ook met dierenwelzijn te maken maar zo’n minkukel-voorbeeld in de politiek hoort natuurlijk nooit.

 14. Als vader van 3 kinderen op de MLK hebben de genoemde wethouders en de directrice gelukkig meer belang bij mijn kinderen dan dat van een paar vleermuizen.

  1. Zonder die vleermuizen, hebben jouw kinderen “straks” helemaal niets meer beste man.
   misschien is het verstandig, óók voor je kinderen, als zij een vader hebben, die zich éérst verdiept in de materie en vervolgens pas gaat mekkeren.

  2. Nu weet ik het zeker: ouders zijn bepaald niet mijn favoriete diersoort. Staan de ouders er ook even bij stil dat het ook iemands kind is die dit gebouw loopt te molesteren, de ramen ingooit en ervoor zorgt dat men nu niet kan wachten met slopen met alle gevolgen van dien voor de vleermuizen? Stelletje egoïsten. Kennelijk vinden meerdere ouders hier het normaal dat mensen (lees politici) zich niet aan de wettelijke regels houden. Geeft te denken over het normbesef van de opvoeders. Bah.

   1. Dit ziijn ook van die “eigen pijn doet het zeerst typjes”
    Ga eens in een winkel werken, of spreek ondernemers eens openhartg.
    VROEGER waren kinderen leuk….. NU niet meer, menig ondernemer ziet ze liever gaan dan komen…. oorzaak… hun eigen oppervallkige egoistische ouders !!!!!!

 15. Hoe groot is de kans dat de vleermuizen een verhuizing overleven?
  Lijkt me best groot. Helemaal als ze een beetje worden geholpen door de opgehangen vleermuiskasten.

 16. Walter Vervenne, mensen zijn ook een diersoort en mensenkinderen hebben bij mij zeker geen voorrang boven andere dieren. Weet je hoeveel milieuvervuiling ouders al hebben veroorzaakt tegen de tijd dat hun kinderen uit de luiers zijn? En die verheven diersoort mens vindt zijn kindertjes blijkbaar zo belangrijk dat hele kuddes papa’s en mamma’s hun kinderen in de steek laten om vervolgens nieuw kroost te fokken bij de volgende partner. Hou toch op! De menselijke soort is het slechtste wat de aarde ooit is overkomen. En wat heeft die opmerking over de weidevogels ermee te maken?????? FYI, vleermuizen zijn zoogdieren. En ja, soms moet de ene soort wijken voor de andere, dus het lijkt me het beste als jij en de rest van de VVD heel snel vertrekken naar een ander land waar men het niet zo nauw neemt met de wet. Daar passen jullie beter dan in Nederland.

 17. Als vader van twee kinderen op de Martin Luther Kingschool vind ik dit een hele goede manier van doorpakken. Hierdoor heeft men kunnen voorkomen dat asbestsloop tijdens de reguliere schooltijd plaats zou vinden en geloof mij, ik zou mijn kinderen niet naar school kunnen sturen. Mijn hele familie is opgelucht. Hartelijk dank hiervoor.

 18. Wie de achtergrond kent en deze zaak gevolgd heeft, weet dat de gemeente hier zorgvuldig heeft gehandeld en de juiste afweging maakt. Principiële argumenten als “de gemeente moet zich aan de wet houden” klinken mooi, maar bieden geen oplossing voor de feitelijke situatie. Helaas zijn vleermuizen niet zo vatbaar voor argumenten: het is onwaarschijnlijk en onvoorspelbaar of en wanneer ze uit zichzelf zouden vertrekken. Daar verandert een spoedontheffing niets aan.

  Overigens kan ik als vleermuizenliefhebber en inwoner van Amstelveen melden dat het gelukkig goed gesteld is met de vleermuizenstand in onze gemeente. Iedere avond, als het begint te schemeren, vliegt de buurtvleermuis een rondje over onze tuin. Gisteren piepte ze nog tegen me dat ze blij is met zoveel woonruimte in de spouwmuren van gebouwen uit de jaren ’60, die nog lang niet gesloopt worden…

  1. De Vleermuisfluisteraar aan het woord, het wordt steeds interessanter in Amstelveen, en dat vanwege 1 vleermuis die rondjes over een tuin komt vliegen. Sterk argument om als argument te gebruiken dat een wethouder zich NIET aan de regels hoeft te houden.

  2. Ook u meent dat de wet naar believen geïntepreteerd kan worden. Als de gemeente de ontheffingsprocedure eerder was gestart had deze hele discussie niet hoeven plaatsvinden. De kern van deze hele zaak is het feit dat wetten en regels voor iedereen in dit land gelden. De arrogantie van de wethouder die meent zonder blikken of blozen een economisch delict te kunnen plegen is stuitend. Ik snap best dat er mensen zijn die dit wel goed uitkomt maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat men zich aan de spelregels moet houden. Er is een F&F onderzoek verricht (precies zoals dat in dergelijke gevallen hoort) maar de uitkomst staat het gemeentebestuur niet aan. Ik zou als ik u was toch even achter mij oren krabben of dit nu wel is wat men van een WEThouder zou mogen verwachten.
   ps. Voor die vleermuizen in het gebouw maakt het geen moer uit dat het met hun soortgenoten helemaal geweldig gaat, die willen ook zelf gezond en veilig verder leven.

   1. Volkomen met U eens!!!!
    Ik hóóp dan ook, dat deze wethouder bestraft zal worden, zoals elke burger bestraft wordt bij overtreden van de wet!

  3. Wat bijzonder zeg, dat vleermuizen tegen je praten! En dat je, terwijl die vleermuis rondvliegt ook nog kan zien dat het een ‘zij’ is….. heel bijzonder. Voor deze ‘feitelijke situatie’ van jou zie ik zo gauw geen oplossing, maar misschien je huisarts wel en wat mij betreft mag daarbij best de wet overtreden worden, want daar heb je in dit soort ‘feitelijke situaties’ zelf ook geen bezwaar tegen, toch?

   1. hahahaahaa geweldig !!! En wederom JA, helemaal mee eens dat dit dan ook best wel goed genoeg is voor Vleermuis fluisteraar Maarten!!! KARMA is a BITCH !!!!!

 19. Onderzoek in het kader van de flora- en faunawet is waarschijnlijk gewoon te laat ingezet. Anders heb je dit soort problemen niet. Jammer; amateuristisch en slordig.

 20. Volgens de grootste krant van het land is de sloop op last van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie opgeschort. Uiteraard heeft de heer Raat hier ook meteen weer commentaar op want het voorstel om het pand door politie te laten beveiligen zodat onverlaten (die hebben ze kennelijk ook in Amstelveen, ook kinderen van liefhebbende ouders ongetwijfeld, misschien zaten ze zelfs wel op deze school) de boel niet in de hens kunnen steken. Nog los van het feit dat de heer Raat tot nu toe ongehinderd de wet aan het overtreden was laat hij zijn handelen bepalen door een stel potentiele pyromanen die (mochten ze al bestaan) op deze manier wel heel erg veel invloed krijgen in het stadje Amstelveen. De ingreep van het ministerie laat in elk geval zien dat wetten als de F&F wet van groot belang zijn om dieren in ons land te beschermen. Als je het aan de mensen overlaat zijn dieren rechtenloos.En daar mogen wij mensen (incl het gemeentebestuur van Amstelveen) ons echt wel diep en diep over schamen. http://www.telegraaf.nl/binnenland/21747557/__Sloop_schoolpand_toch_opgeschort__.html

 21. Lees net het profiel van Raat op de site van de Gemeente Amstelveen.
  Hij is in ’92 rechten ! gaan studeren maar heeft zijn studie niet afgemaakt!?

  I rest my case 🙂

  rien

 22. Geachte heer Raat,
  Het wel/niet aanwezig zijn van vleermuizen in de MLK-school moet toch eenvoudig zijn vast te stellen door een deskundige gewapend met een batdetector. Bij geconstateerde aanwezigheid is er ook een snelle en diervriendelijke manier om te zorgen dat de dieren wel naar buiten kunnen (naar een alternatieve huisvesting die inmiddels aanwezig schijnt te zijn) maar niet meer terug de school in. Probleem op korte termijn opgelost! Deze aanpak hanteren wij vaker en heeft zijn nut bewezen.
  Vriendelijke groet, B. Stoffer, Groenadvies Amsterdam.

 23. Elk rijk, zoals het Romeinse Rijk en vele andere rijken, gaan te gronde.
  Ons westerse rijk is ook zo’n beetje aan het einde aan het komen.
  Twee of vier vleermuizen houden de vernieuwing van een school tegen. Slecht voor het onderwijs, want dadelijk geen nieuwe school beschikbaar en de oude half gesloopt. Slecht voor onze economie, want wederom bouwvakkers werkeloos thuis. En het kost kennelijk veel geld, terwijl er bezuinigd moet worden.
  De dieren gewoon verjagen zou mijn optie zijn. Die vinden echt wel ergens een andere plek.
  Vraag is wie nu verantwoordelijk is voor even doorpakken.
  Als ik manager van het project was, was het probleem vandaag opgelost.
  Kom op wethouder, doe even wat en daarna kan er nog eindeloos geleuterd worden op Kerstavonden of het wel zo gemoeten en gemogen had. Ik zou overigens ook het kabinet aanspreken over deze idiotie van een ministerie. Opheffen van die afdeling lijkt mij ook een zinvolle bezuiniging.

  Met vriendelijke groet, Henk Schuurs, management consultant ‘s-Hertogenbosch

  1. Vandaag hoorde ik wethouder Raat in een radioprogramma verkondigen dat ze 2 en een half jaar geleden (!) een F&F onderzoek hebben gedaan. Daarna zijn ze op hun krent gaan zitten en surprise!, er hebben zich twee vleermuizen gevestigd. Hadden ze toentertijd gehandeld (of zoals ze het in het irritante VVD jargon zeggen; hadden ze toen doorgepakt) dan was deze hele heisa niet nodig geweest. Als je zolang kunt wachten om tot actie over te gaan dan kunnen deze laatste maandjes er ook nog wel bij. Zo zijn nu eenmaal de spelregels. Ik hoop dat de vleermuizen uit zichzelf verkassen naar een gemeente waar men wel respect voor wetten én voor dieren kan opbrengen. Al zullen dat er in dit godvergeten land niet veel zijn.

  2. Jezus Henk Schuurs, deze wethouder dient zich net zo aan de geldende regels en wetten te houden! Ik blijf hopen dat hij daarvoor verantwoordelijk gesteld zal gaan worden en het gewoon einde oefening is wat zijn baan betreft! Hoe kan je de burger op zijn verantwoordelijkheden wijzen als zo goed als het hele bestuurlijke orgaan in dit land zelf maar doet waar het zin in lijkt te hebben en bijkans elke vorm van moraal zèlf allang vergeten is?

   1. In de eerste plaats vind ik je aanhef “Jezus” volstrekt misplaatst.
    Het is jouw keuze.
    Blijft de vraag waarom twee vleermuizen ons land de door mij beschreven negatieve effecten mogen domineren. Ik betaal belasting en wil dat dit geld zinvol wordt besteed,
    In dit geval wordt geld naar mijn mening volstrekt verspild,
    Mijn vraag aan je is: betaal jij ook belasting?
    En vind je dat jouw geld op deze manier goed besteed wordt?

    Ik vind je reactie buiten proportie.
    We hebben in algemeenheid een behoorlijk bestuur,
    Ik vind het gedoe om twee vleermuizen absurd.
    ik zou de dieren wegvangen en elders loslaten.
    Die vinden wel een andere plek.

    Ik vind het volstrekt idioot dat twee van die beestjes de samenleving zo ongelooflijk veel geld kosten. Omwille van emoties van mensen, die niks weten van de natuur.

   2. Het is NIET aan jou en jouw fantasie gedachten Henk Schuurs, om bedachte regelgeving naar JOUW hand te zetten, daarbij verwacht je nu echt een serieus antwoord op je vraag of ik óók belastingbetaler ben??? Of proef ik hier een redelijk bekend ondertoontje??? Welnu, JA ik werk… 5 dagen per week en ben daarvoor minimaal 12 uur per dag van huis… poeh hee, zal je vast tegen vallen… En net als MarC ben ik óók van mening dat mijn belastinggeld in veel gevallen beter besteed zou kunnen worden… Om te beginnen door de bezem eens door bestuurlijk Nederland te gaan halen… ik voel elke dag weer spijt als ik zie hoeveel geld er naar dergelijke knutselclubjes gaat, die maar precies lijken te kunnen doen zoals ze het allemaal zelf willen… laten we het over integriteit maar niet gaan hebben!

 24. Het gaat om bestaande wetgeving.Iedereen moet zich aan de wet houden of we het daar nu wel of niet inhoudelijk mee eens zijn. Het is hier een democratie, geen anarchistische staat. Mijn belastinggeld gaat ook naar van alles waar ik het liefst geen cent aan zou geven maar dat doet helemaal niet ter zake.De enige manier om als burger hier invloed op uit te oefenen is door een stem in het stemhokje. Partijen als de SGP, VVD en het CDA zullen het ongetwijfeld met je eens zijn Henk Schuurs en met plezier de F&F wet de nek omdraaien. Of de wereld daar beter van wordt valt te betwijfelen. Zonder natuur gaan we vanzelf ook allemaal dood dus dat lijkt me niet de goede weg. Wist je dat van de oorspronkelijke bio-diversiteit er nu nog zo’n 15% over is in dit land? Dat krijg je dus als je het ‘alles voor de mensen en hun belangen’ doorslaggevend laat zijn in de besluitvorming.

  1. Echt met je eens marC… Ik begrijp gewoon niet, dat er nog steeds geen maatregelen tegen deze mijnheer genomen zijn… Voor mij onbegrijpelijk!!!! Als ik in het verkeer een paar kilometer te hard heb gereden, had binnen het zelfde tijdsbestek de bekeuring al op mijn deurmat gelegen… Klasse justitie, lijkt het wel.

   1. Ik snap ook niet dat er zoveel Nederlanders zijn die deze Tokkie-mentaliteit van bestuurders als de heer Raat steunen. Leer de mensen kennen en je gaat steeds meer van dieren houden.
    Mooi weekend gewenst Best Lief.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.