Deze week zat er bij de post een bezwaarschrift over de terugbetaling van een uitkering. Niks bijzonders toch? Dat dacht ik ook, tot ik het bedrag zag: Honderveertienduizend, honderachtentwintig euro en drieënvijftigcent (€ 114.128, 53).

Onvoorstelbaar, jarenlang heeft een Amstelvener kennelijk een onterechte uitkering gekregen. Daarom heb ik meteen navraag gedaan bij de afdeling Financiën en Sociale zaken hoe dit kan. Vragen zoals: hoe is de zaak aan het rollen gekomen, wat is de totale stand van terug te vorderen uitkeringen en om hoeveel uitkeringen gaat het?

‘Die woont in Purmerend’
Ondanks dat het in Amstelveen redelijk geregeld is met toezicht op uitkeringen kan het altijd beter. Een goed middel zijn regelmatige huisbezoeken. We hebben ook op andere dossiers gezien dat dit werkt. Zo ben ik de  laatste maanden een paar keer meegeweest op huisbezoek bij jongeren die niet meer op school zitten en uit beeld raken.

Belangrijkste uitkomst was dat de gegevens in de gemeentelijke administratie vaak niet kloppen. We kregen antwoorden als: ‘nee die woont bij haar vriend in Purmerend’. Op papier ziet het er vaak prima uit, maar als je echt gaat kijken in de praktijk dan is de werkelijkheid vaak anders.

2005-Herbert Raat- Ahmed en Jeroen bij FransEen paar jaar geleden werkte ik als voorlichter voor de huidige PvdA-burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb. Hij was toen wethouder in Amsterdam. De sociale dienst kreeg van hem opdracht om onverwacht op huisbezoek te gaan om onrechtmatigheden op te sporen. Ondanks kritiek van een partij als de SP zette hij door.

Het heeft Amsterdam miljoenen opgeleverd. Maar nog belangrijker volgens hem was dat werkende mensen erop mogen rekenen dat hun belastingcenten goed terecht komt.

‘Ik sta voor het principe van solidariteit met de zwakken maar die kan alleen worden opgebracht als er geen misbruik van wordt gemaakt’, aldus Aboutaleb in 2008. Ik ben het hier zeer mee eens.

Mensen verdienen een overheid die niet wegkijkt maar echt erop afgaat. Want het ergste wat je iemand kan aandoen is de andere kant op kijken. Kortom: of je gaat aan de slag, of we helpen je om werk te krijgen maar we laten niemand thuis met een uitkering maar een beetje in ‘het sop gaarkoken’.

Met een regelmatig huisbezoek voorkomen we in ieder geval dat mensen jarenlang onterecht een uitkering krijgen en dat er schulden ontstaan die moeilijk terug te vorderen zijn.

Zie voor artikelen hierover: AmstelveenBlog, AmstelveenDichtbij, AT5;

UPDATE: In totaal staat er € 4,6 miljoen open. Ruim € 2 miljoen daarvan heeft betrekking op fraude. In totaal geven we jaarlijk € 14,9 miljoen uit aan uitkeringen voor circa 830 Amstelveners. Door het Team terugvordering en verhaal is er het afgelopen jaar € 810.000 teruggehaald.

Zie voor artikelen hierover; AmstelveenDichtbij; AmstelveenBlog;FullSizeRender