Bewoners Jeanne de A’rclaan verdienen beter

Vorige week ben ik op bezoek geweest bij bewoners van de Jeannne de D’arclaan. Hun flat uit 1966 kampt met achterstallig onderhoud. Ook in de gemeenteraad is aandacht gevraagd voor de situatie. Het was treurige toestand wat ik aantrof. Daarom ga ik deze week een beroep doen op wooncorporatie Eigen Haard om verbeteringen snel uit… Lees Meer

‘Een woning kopen is beter dan levenslang huur betalen’

UPDATE 4-6-2015: presentatie nieuwe Woonagenda 2015-2018 in Amstelveen onderaan de pagina Bron: AMSTELVEENZ over het niet levenslang afhankelijk  blijven van de woningbouwcorporatie – VVD-bestuurder Herbert Raat stelt dat de komende tien jaar in Amstelveen ruimte ontstaat om tussen de zeshonderd en elfhonderd Amstelveense huurwoningen te liberaliseren of te verkopen. ‘Zo kunnen Amstelveners die nu in een corporatiewoning zitten bezit… Lees Meer

Geen sloop Acacialaan Amstelveen

Vorige week bij woningcorporatie Eigen Haard aangekondigd dat wij niet meewerken om woningen aan de Acacialaan te slopen. Het slopen van de woningen is een oud plan uit 2009. Hieronder de tekst van een artikel hierover in AmstelveenDichtbij: VVD-wethouder Herbert Raat (Wonen) heeft zich in een brief aan de directie van woningcorporatie Eigen Haard uitgesproken tegen de… Lees Meer

Omslag in bestuurswijze gemeente Amstelveen

Bron: AmstelveenDichtbij door André Gerritsen over een andere aanpak in Amstelveen. Dit bericht verscheen ook op: Amstelveenweb; zie ook wijziging in bouwplannen Westwijk Zuidwest. Zie voor een voorbeeld van een wijkanalyse hier: Wijkprofiel_Groenelaan_2016. UPDATE 20-05-2015: ‘Een woning kopen is beter dan levenslang huur betalen’, AmstelveenBlog, Amstelveenweb. 

Jongeren in bejaardenhuis Olmenhof

Het oude bejaardenhuis de Olmenhof in de wijk Groenelaan wordt opgeknapt voor jongerenhuisvesting. Goed nieuws. Vorig jaar was ik zeer teleurgesteld in de eigenaar Woonzorg Nederland dat ze het pand zo lieten verloederen. Gelukkig gaan ze er nu echt mee aan de slag en daar ben ik blij mee, voor de buurt en Amstelveen.  En… Lees Meer

Aanpak woonfraude: ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’

Woensdag kregen burgemeester Jan van Zanen en ik een presentatie over de projecten Doorzon en Zoeklicht door de politie. De projecten hebben als doel illegale bewoning en criminele activiteiten in woningen op te sporen en aan te pakken. Bij de buren in Amsterdam werken ze met succes al veel langer zo. Onder het motto: ‘beter… Lees Meer

Woonwensen van Amstelveners centraal

Gisteravond was ik bij de nieuwjaarsreceptie van de PvdA Amstelveen in P60. Lijsttrekker Remco Pols van de PvdA kondigde aan dat hij samen met GroenLinks alle partijen wil uitnodigen voor een debat over woningbouw. Uiteraard ga ik namens de VVD graag in debat omdat veranderingen nodig zijn. Nu bouwen wij nog veel zogenaamde ‘sociale woningen’… Lees Meer

Mantelzorgers en starters sneller onder dak

Het is ook moeilijk voor een gemeentebestuur. Heeft PvdA-wethouder Remco Pols een mooi plan voor starters-en meergeneratiewoningen. Hierin kunnen mantelzorger wonen als zij zorgen voor familie of vrienden. Vervolgens stuur je je ambtenaren er op uit om een geschikte locatie te vinden. Komen ze terug met ‘braakliggend bouwterrein’ aan Eyckenstein in Westwijk. Iedereen tevreden? De kinderen… Lees Meer