2014-annakerk-herbert raat-schultz-ondertekeningDeze week heb ik reacties gestuurd aan brievenschrijvers in Het Parool en AmstelveenDichtbij. In de kranten kwamen de heren Taal, Modderman en van Heuvelen aan het woord. Zij willen het oude tunnelplan terug voor de rijksweg A9. In mijn brieven leg ik uit waarom dat onverstandig is.

Niet alleen is de tunnel onverstandig op financieel gebied. Het is ook onverstandig voor de leefbaarheid in Amstelveen. Dit komt omdat het verkeer binnenstedelijk sterk zal toenemen. De afslag bij het stadshart zou wegvallen vanwege de tunnel met alle gevolgen van dien.

Hieronder het artikel in Het Parool , daaronder de tekst in AmstelveenDichtbij (2), en andere artikelen over dit onderwerp.

2015-Parool 9-juli herbert raat A9
2015-Parool 9-juli Herbert Raat A9

(2) Reactie VVD-wethouder Herbert Raat op de heren Taal en Modderman. 

Vorige week stuurden de heren Taal en Modderman een ingezonden brief naar AmstelveenDichtbij. Hierin pleitten zij wederom voor volledige ondertunneling en uitten zij hun zorgen over de gevolgen voor het leefklimaat als de A9 verbreed wordt. Graag geef ik aan hen en alle Amstelveners de laatste stand van zaken in het project en ga ik in op een aantal zaken die, mijn inziens, anders zijn dan zij schetsen.

Onbetaalbaar
In 2007 kwam Amstelveen met het Rijk overeen dat de verbreding van de A9 plaats zou vinden in een tunnel met een lengte van ca. 2 km. Amstelveen zou hier vanuit de grondopbrengst van gebiedsontwikkeling € 100 miljoen aan bijdragen. De financiële onderbouwing was ook in de toenmalige hoogconjunctuur een luchtkasteel (lees HIER).

Woontorens in de Poel
Zo zouden we volgens het Movares rapport in 2007 bijna 3.000 woningen (gelijk aan 67 extra Meandertorens) moeten bouwen. Zo’n vijftien woontorens tot wel twaalf lagen hoog: ze stonden in 2007 nog keurig ingetekend in het natuurschoon van de Amstelveense Poel en nog 200 duizend vierkante meter kantoren (lees HIER) (gelijk aan 5 extra KPMG-gebouwen). Er staat op dit moment 160.000 m² leeg, zoals het oude KPMG-gebouw.

Regelrechte kaalslag
Financiering van de tunnel zouden we alleen uit de algemene middelen kunnen betalen. De gevolgen daarvan zouden zeer negatief zijn voor Amstelveen en de Amstelveners. Dit zou betekenen dat een gemiddeld Amstelveens gezin € 5.000 euro moet mee betalen aan de A9. En het zou een regelrechte kaalslag betekenen voor zaken als onderwijs, sport en zorg. Omdat het tunnelplan een te zware hypotheek op onze gemeentebegroting geeft hebben we in 2011 het contract opengebroken.

VVD
De heren Taal en Modderman stellen, nu de economie aantrekt, dat het financieel wel haalbaar is om door te gaan met het tunnelplan. Het verwondert hen dat een gemeente waar de VVD nog het grootste is, zich als een angstige ondernemer zou gedragen. Als ondernemende VVD-er blijf ik mijn boerenverstand gebruiken.

Dit betekent geen hoopvol boekhouden en rekenen op meevallers. Ook niet lukraak de belastingen verhogen maar een degelijk financieel beleid. Te vaak hebben bestuurders, om iedereen tevreden te houden, een houding van “na mijn periode de zondvloed”.

Dit doe ik niet. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen is het van belang dat we niet boven onze stand leven en rekeningen doorschuiven naar de toekomst. Niet alleen financieel is het goed (lees Hier) dat het oude tunnelplan van tafel is. Een belangrijk nadeel van het tunnelplan wordt hiermee voorkomen; namelijk dat de toe- en afritten naar en van de A9 bij het Stadshart zouden vervallen.

Daarmee zou de bereikbaarheid van het Stadshart en van het westelijk deel van de gemeente sterk verslechteren. Bovendien zou de verkeersdruk in de wijken fors toenemen met alle gevolgen van dien. Ook bedrijven zoals KLM, waar veel Amstelveners hun brood verdienen, zouden veel moeilijker bereikbaar worden.

40 miljoen in extra maatregelen
Wij hebben ons sterk gemaakt voor een alternatieve oplossing. Zo investeren we 40 miljoen euro in bovenwettelijke maatregelen. Als we niets zouden doen verbreedt het Rijk de A9 met slechts enorme geluidsschermen. Dit leidt tot verslechtering van de leefbaarheid en een ernstige ruimtelijke aantasting van de stad. Vorig jaar heb ik hiervoor een contract met minister Melanie Schultz ondertekend.

2013-AMV DORP image_dorp-final
2016-Huidige situatie Oude Dorp A9 en daaronder impressie van de toekomstige

Minder geluidshinder en betere afscherming van fijnstof
Nu komt de A9 in een volledig verdiepte ligging over 1.300 meter met twee overkappingen. In tegenstelling tot wat Taal en Modderman schetsten in hun brief, leidt dit tot minder geluidshinder en betere afscherming van fijnstof.

Op grond van de jaarlijkse rapportages van het RIVM bestaat de verwachting dat de luchtverontreiniging bij verbreding van de A9 ruimschoots binnen de wettelijke normen zal blijven.Wij zien er scherp op toe dat deze normen worden nageleefd.

Ook ter hoogte van de mondingen van de overkappingen. De aankomende tijd zullen we Amstelveners via http://www.amstelveen.nl/A9, Dichtbij en andere kanalen op de hoogte houden van het project.

Met vriendelijke groet,
Herbert Raat (Wethouder financiën en A9)

3 reacties op ‘Goede oplossing voor A9 in Amstelveen

 1. via via heb ik vernomen dat Herbert Raat zijn antwoord op mijn ingestuurde brief aan het Parool over de verbreding van de a9 op deze site heeft geplaatst. Het zou hem enigszins gesierd hebben zo hij eerst mijn artikel geplaatst zou hebben zodat de lezers of volgers van zijn site althans weten waarover hij het heeft. Maar dit past waarschijnlijk( als rechtgeaarde VVD er) niet in zijn strategie.Het is en blijft overigens opvallend dat Raat – ondanks zijn stringente ontkenningen in deze – blijft hameren op het belang van de bereikbaarheid van het stadshart

 2. Amstelveen, wie zou er niet willen wonen?, en dan vooral in een van die gezellige wijken rond het stadshart waar je die gemoedelijke sfeer van de zestiger en zeventiger jaren nog kunt vinden, zo’n buurt als het ware waar je oud zou willen worden. Nou, als je oud wilt worden zou ik deze buurten dus maar mijden als een open leprozen dorp, want de kans dat je hier oud zult worden, wordt, zo de wilde en nogal ondoordachte plannen van wethouder Raat worden gerealiseerd – ondanks vele wel goed doordachte tegenadviezen van enkele economen en milieudeskundigen – flink gereduceerd. De A9 dient, teneinde dit slaperige dorp op te stoten in de vaart der volken, met enkele rijbanen te worden verbreed!!.
  Aanvankelijk bestond er een door de gemeenteraad en provinciale staten goedgekeurd plan de A9 te verbreden en te ondertunnelen teneinde de toch al zorgwekkende uitstoot van fijnstof van deze dwars door het stadshart denderende verkeersader te verminderen of althans tot een ietwat aanvaardbare norm te reduceren. Raat stemde in met dit plan, maar startte, vanaf het moment dat hij niet meer geplaagd werd door enige vorm van oppositie in de gemeenteraad, met een ongekend solistisch optreden door deze plannen onmiddellijk van tafel te vegen en een volgens zichzelf veel beter en goedkoper concept aan te bieden aan de, door overdreven veel kennis in deze materie ook al niet zo geteisterde, minister Schultz. Het door de verbreding flink toenemende verkeer moest niet door een tunnel worden geleid doch via een open half ondergronds caisson. Bezwaren dat dit caisson, half verzonken in de goed geleidende kleilaag de geluidsnorm ruimschoots zou overschrijden werden luchtig weggewuifd evenals dat eeuwige gezeur over een beetje stof en roet. Auto’s werden steeds zuiniger en binnenkort zou toch iedereen in een elektrische auto rijden Aan de bewoners van de van Mr van Hallweg werd ruimhartig de keuze geboden of de voor het groenstrookje in de plaats komende vier meter hoge geluidswal van beton of glas moest worden en als hoogtepunt van al die positieve informatie meldde Raat dat de dwars tussen de Meanderflats door geleide dubbele afrit de bereikbaarheid van het winkelcentrum flink zou verbeteren. En het is uitgerekend dit punt dat een beetje begint te schuren; bij volledige ondertunneling zouden dit soort afritten veel moeilijker te realiseren zijn. Ten tweede male laat Raat het zo hoog in zijn vaandel staande belang en de toegankelijkheid van het winkelcentrum in het stadshart op een bijna machiavellistische wijze prevaleren boven het aspect van de gezondheid van de burgers van Amstelveen, de zeventienhonderd scholieren en honderdzeventig docenten van het Keizer Karel – college, en de gezondheid van de kinderen van de Piet Hein school,het Palet en de internationals school, die nu op een steenworp afstand van een der meest vervuilende snelwegen van de randstad komen te liggen.
  Maar er is nog een ander ernstig punt waar Raat zo rucksichtlos aan voorbij gaat; een deel van het fijnstof dat de gezondheid van Amstelveen bedreigt is afkomstig van Schiphol. Op dit moment is er een ernstige discussie gaande of een deel van de luchthaven vanwege de overschrijding van de Europesche normen waar het betreft de concentraties fijnstof in de regio zou moeten verdwijnen en van enige uitbreiding(hoewel ik daar bepaald ook niet voor ben) is op dit moment al helemaal geen sprake. Maar op dit moment is Schiphol de grootste werkgever van de regio en in feite de motor van de Amstelveense welvaart. Je zou dus kunnen stellen dat de plannen van Raat de belangen van Schiphol ernstig zouden kunnen schaden omdat de toename van de concentraties, ondanks de inspanningen van Schiphol tot vermindering van deze overschrijdingen te komen, toch op hun conto zullen worden bijgeschreven. Enig voorzichtig overleg in deze met de luchthaven zou derhalve tot nieuwe inzichten kunnen leiden en de V.V.D voor een ernstig en verwijtbaar debacle kunnen behoeden.
  Bart van Heuvelen

 3. Interessant deze discussie. De politiek draait er altijd omheen, de heer Raat doet al niet anders en gebruikt niet te controleren elementen om zijn gelijk te halen. De kosten voor een tunnel versus een verzonken ( gedeeltelijk overdekte ) open bak zouden onvergelijkbaar hoog zijn en bij toepassing van een open bak zou fijnstof reducerend werken. Mijns inziens ials techneut heeft elke toename van luchtverkeer en wegverkeer en andere mobiliteit een toename van fijnstof tot gevolg! Het is namelijk niet alleen de dieselbrandstof die hiervoor zorgt maar ook met name de remmen slijtage en bandenslijtage die hiervoor zorgen. Het is dus een illusie dat de fijnstofproduktie wordt gereduceerd zoals de heer Raat beweert. Hij baseert zich natuurlijk op gegevens van het RIVM en houdt het scherp in de gaten dat er geen overschrijdingen optreden. Alleen is dan het kalf reeds verdronken in de nog te dempen put. Kortom het geld is al besteed en het probleem niet opgelost maar groter geworden. Want bij overschrijdingen van de fijnstofproduktie zal het verkeer op Schiphol of op de rijksweg niet worden stil gelegd zo vrees ik.
  Theo de Graaf

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.