VVD: Cardanus minder Hoofdkantoor meer Uitvoering

‘Cardanus past zich aan’, kopte het Amstelveens Weekblad deze week. Het heeft PvdA- wethouder Yeter Tan haar politieke kop gekost maar de directie van Welzijnsinstelling Cardanus is er nu ook achter: het jongerenwerk moet beter. Voor de nieuwe plannen van de gemeente om extra te investeren in Jeugd en Veiligheid zijn ze een heus verbeterplan overeen gekomen… Lees Meer

Ouders nog te weinig in beeld bij overlast

Een paar weken geleden heb ik namens de VVD het college van B&W vragen gesteld over de overlast van jongeren in Middenhoven De overlast was zo heftig dat een aantal buurtbewoners Amstelveen soms ontvluchtten om tot rust te komen, andere dachten zelfs aan verhuizen. De kern van de vragen waren: (1.) regel op korte termijn… Lees Meer