Overlast: Amstelveners hopen op regen

‘Een aanzienlijke stijging is er in het aantal aangiften met betrekking tot overlast’, zo staat op pagina 45 in de zogenaamde Fact & Figures 2007-2008 van de gemeente Amstelveen. De aanzienlijke stijging blijkt meer dan een verdubbeling te betekenen sinds 2003, naar 1555 meldingen. Uit reacties van bewoners blijkt dat iedereen vooral genoeg heeft van… Lees Meer

Scooters in beslag

Achthonderdduizend euro wilde het gemeentebestuur uitgeven voor jeugd en veiligheid. Goed nieuws zou je zeggen, toch waren wij maar matig tevreden. Vorig jaar ging al 70.000 euro extra naar welzijninstelling Cardanus zonder dat dit gebruikt werd zoals afgesproken voor mensen op straat. Nu zou er weer veel geld (5 ton) bijna kritiekloos naar Cardanus gaan.… Lees Meer

De baas op straat in Amstelveen

Bijna alle omwonenden van het winkelcentrum in Middenhoven hebben overlast van hangjongeren. Bijna 40% heeft wel eens overwogen om te verhuizen vanwege de overlast. Dit bleek uit een onderzoek van het wijkplatform van deze week. Door de gemeente zijn steeds tijdelijke maatregelen genomen. De bewoners zijn het zat en willen oplossingen voor de lange termijn.… Lees Meer

Ouders nog te weinig in beeld bij overlast

Een paar weken geleden heb ik namens de VVD het college van B&W vragen gesteld over de overlast van jongeren in Middenhoven De overlast was zo heftig dat een aantal buurtbewoners Amstelveen soms ontvluchtten om tot rust te komen, andere dachten zelfs aan verhuizen. De kern van de vragen waren: (1.) regel op korte termijn… Lees Meer