A9 Amstelveen: de stand van zaken

Update 17 maart 2017 ondertekening minister onderaan de pagina. Vorige week hebben we samen met Rijkswaterstaat en bureau Wurck raadsleden bijgepraat over de voortgang van het A9-project. Hier is gesproken over de stand van zaken rondom het definitief Tracébesluit, het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE) en het inrichtingsplan van de overkapping bij het Oude Dorp. Ook… Lees Meer

A9: Zonde of zegen?

In ‘Dossier A9’ volgt en beschrijft AmstelveenZ de ontwikkelingen rond de verbreding van de snelweg. Deze maand staat er in het Magazine een terugblik in vogelvlucht onder de kop: A9 Zonde of zegen. Hieronder het artikel, de journalist is André Gerritsen.  AMSTELVEEN – Het is een van de grootste projecten uit de geschiedenis van Amstelveen: de… Lees Meer

Tweede overkapping A9 in Amstelveen

Amstelveen krijgt een overkapping van de A9 bij het Stadshart. Dit wordt de tweede overkapping naast die bij het Oude Dorp. Dit blijkt uit de ontwerpronde waar de afgelopen maanden door Rijkswaterstaat met de gemeente aan gewerkt heeft. De weg ter hoogte van het Stadshart zou eerst voor de helft afgeschermd zou zijn door horizontale schermen. Nu… Lees Meer

‘We moeten van de papieren schijnwereld af’

Bron: Amstelveenweb.com: interview in het Amstelveens Weekblad 18-12 door René de Leeuw over het college,  onderwijs, overlast, financiën, zorg, kantoren en meer. De finish van het bijna vier jaar geleden door zittend wethouder Herbert Raat (VVD) geformeerde college is in zicht. In maart 2014 zijn er verkiezingen. Velen keken raar op, toen Raat zijn coalitie van VVD,… Lees Meer

Een betere A9 voor Amstelveen

Update 10-maart 2014 onderaan de pagina. De kogel is door de kerk. Na twee jaar onderhandelen (lees HIER) ligt er nu een ander voorstel bij de gemeenteraad. Het oude contract van € 100 miljoen euro voor een tunnel is van de baan. En daarmee ook de extra risico’s als het project uit de hand zou lopen… Lees Meer

Bijdrage van € 100 miljoen voor A9 onbegaanbare weg

Update 24-9-2013 een betere A9 voor Amstelveen, onderaan de tekst Het rijk wil de A9 verbreden en Amstelveen heeft in 2007 een bijdrage van € 100 miljoen toegezegd voor een ondertunneling. De bedoeling was om dit te betalen uit grondopbrengsten maar anno 2013 levert dat niets (lees HIER) meer op. Kunnen we het ook anders… Lees Meer

Wethouder Herbert Raat wil graag zijn werk voortzetten

Deze week staat onderstaand interview in het Amstelveens Weekblad 30-01-2013 via AmstelveenWeb, ook digitaal beschikbaar. De journalist is René de Leeuw. Nog ruim een jaar te gaan, dan zijn er alweer raadsverkiezingen. Dan zit de lopende periode voor raad en college er weer op. Het zittende college zette in 2010 in met stevige bezuinigingen en… Lees Meer

‘Niet handig voor mijn carriëre’

BRON: Onderstaand (ingekort) interview verscheen 24-02-2011 in Het Amstelveen Nieuwsblad over het openbreken van het contract met het Rijk over de A9, de tekst is van hoofdredacteur Henk Godthelp. Tijdens de afloop van het raadsdebat werd een motie van afkeuring ingediend tegen mij. Zie daarover een artikel en interview over dit onderwerp op de voorpagina van De… Lees Meer

‘We willen waar voor gemeentegeld’

Deze week staat er interview in het Amstelveens Weekblad onder de kop ‘We willen waar voor gemeentegeld’. Hieronder het voledige interview. De kersverse VVD-wethouder Herbert Raat is de maker van een niet -alledaags college, dat steunt op VVD, CDA, BBA, ChristenUnie en Ouderencombinatie, met een raadsmeerderheid van één zetel. Het staat aan het begin van… Lees Meer